Privacy / Persoonsgegevens

De gegevens die u aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk.  Uw persoonlijke gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden, het beleid van krentjes uit de pap inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot krentjes uit de pap , waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij krentjes uit de pap en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.krentjesuitdepap.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik. 

Voor klachten kunt u zich melden info@krentjesuitdepap.nl

Disclaimer.

De locatie’s / producenten op krentje uit de pap zijn verkregen door crowdsourcing / en openbare informatie op het internet. Daarom neemt krentjes uit de pap afstand van verantwoordelijkheden voor foutieve locatie’s, openingstijden, beschikbaarheid  Gebruik maken de krentjes uit de pap is voor eigen risico.

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) website;
  • de content: alle in website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website / app gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.